Biała Armia
Matce Bożej

Ruch Kościelny

Czym jest Biała Armia

Głównym celem Białej Armii jest troska o życie duchowe dzieci poprzez akt poświęcenia się dzieci Bogu Ojcu przez Maryję, poprzez przygotowanie dzieci do Komunii Świętej w wieku używania rozumu i poprzez tworzenie grup modlitewnych dzieci zwanych Gniazdami Modlitwy.

Czytaj więcej

Jak powsta ła Biała Armia

"Ojcze Euzebiuszu, weź moją broń z kieszeni". Ojciec Euzebiusz nie zrozumiał. Wtedy Ojciec Pio wyjął z kieszeni habitu koronkę różańca. Duchowe dzieci Ojca Pio wiedziały dobrze czym był dla niego różaniec. Cleonice Morcaldi pisze: "Tego wieczoru kiedy umarł, był na werandzie, tam gdzie zwykle. Z bronią w ręku. Właśnie stąd bierze swój początek nazwa "Armia".

Czytaj więcej

Quién puede pertenecer a Armada Blanca

Każdy może należeć do Białej Armii. Każde dziecko i każdy kto jest gotów "stać się jak dziecko".

"Jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego". Mt 18,3.