Z całego świata docierają do nas podziękowania i niezliczone świadectwa ludzi, którzy po przeczytaniu Orędzia „odkryli” Oblicze Boga, który jest miłosiernym i czułym Ojcem