Od roku 1980 mieszkańcy wielu miejsc na świecie wyrażają swą Miłość do Boga Ojca organizując całonocne czuwania modlitewne przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie. Modlitwa zaczyna się o godzinie 21 szóstego dnia każdego miesiąca uroczystym wystawieniem Pana Jezusa i trwa do godziny 7 dnia następnego. Tam, gdzie jest to możliwe na rozpoczęcie i na zakończenie czuwania odprawiana jest Msza Święta. Podczas czuwania odmawiany jest cały Różaniec a także Różaniec Boga Ojca. Intencją tej modlitwy jest aby Bóg Ojciec był znany, czczony i kochany przez wszystkich ludzi i aby jak najszybciej przyszło Jego Królestwo Miłości, o które już od 2000 lat prosimy odmawiając „Ojcze nasz”.