Różaniec Boga Ojca, w pięciu etapach pozwala nam rozważać Miłosierdzie, które jest „potężniejsze niż zło, potężniejsze niż grzech i śmierć”. Przypomina, że człowiem może i powinien stać się narzędziem, przyczyniającym się do tryumfu Miłości Boga Ojca, mówiąc Bogu „tak” i włączając się przez to do kręgu Miłości trynitarnej, która sprawia, że „chwałą Boga jest człowiek żyjący”. Uczy nas przeżywać tajemnicę cierpienia, jako wielkiego daru, który pozwala nam świadczyć o miłości do Boga Ojca, przyczynia się do naszego uświęcenia i do zbawienia naszych braci ...