3 grudnia 1980 r. Ojciec Święty Jan Paweł II zaprosił czterysta dzieci z L'Aquila należących do Armata Bianca i przyjął je w Aula di Nervi w Watykanie.

IL MESSAGGERO z 10 grudnia 1980 roku: "Rewanż dla czterystu dzieci" - Kiedy Papież Jan Paweł II przybył pod koniec sierpnia do Akwili, wśród wielu spotkań zaplanowanych na ten dzień było także spotkanie z dziećmi na stadionie miejskim. Zostało zorganizowane z entuzjazmem przez Białą Armię. Tak się stało, że nieubłagany czas znacznie uszczuplił to spotkanie. Spotkanie Papieża z najmłodszymi trwało doprawdy bardzo krótko. Ale nastąpił rewanż. Także i tym razem było to zasługą Białej Armii. W ubiegłym tygodniu liczna reprezentacja uczniów ze szkół podstawowych w Akwili uzyskała honorowe miejsce na papieskiej audiencji generalnej, która odbyła się w Sali Pawła VI w Watykanie (.).
Przechodząc przez salę, Jan Paweł II zatrzymał się przed grupą z Akwili, a dzieci zaintonowały "Cześć Maryi", przejmującą polską pieśń ku czci Matki Bożej. Papież uśmiechnął się (.). Podczas pozdrowień raz jeszcze zwrócił się do dzieci: "Szczególne pozdrowienie kieruję do czterystu dzieci z Archidiecezji w Akwili, które swą radosną obecnością nadały tej audiencji nutę entuzjazmu i chrześcijańskiego optymizmu".


Niewiele osób pamięta, że nocą 2 grudnia 1980 roku rosyjskie czołgi ponownie stały na polskiej granicy. Dzieci z Akwili, które miały udać się audiencję w niu 3 grudnia zobowiązały się odmówić różaniec, aby Rosjanie się wycofali. Gdyby przekroczyli graice Polski, mogłoby to przynieść brzemienne w skutkach następstwa. Raz jeszcze modlitwa dzieci została wysłuchana.