8 kwietnia 1981 - 700 dzieci z Białej Armii w Neapolu spotkało się z Papieżem na Placu Świętego Piotra. Polska przeżywała trudne chwile z powodu protestów rolniczych. Dzieci zobowiązały się do modlitwy i kilka dni później został uznany niezależny związek zawodowy rolników.

 

 

 

 

13 maja 1981 - Sanktuarium Capodimonte w Neapolu było wypełnione dziećmi, które poświęciły się Bogu Ojcu przez ręce Maryi, ofiarowując swe życie za Kościół i za Papieża. Tego dnia Papież został postrzelony na Placu Świętego Piotra, cudem uniknął śmierci.

 

 

 

 

 

3 czerwca 1981  - ponad tysiąc dzieci zebrało się w Katedrze św. Justyna w Chieti, na prośbę Arcybiskupa Vincenzo Fagiolo, który odprawił Mszę Świętą. Dokonały aktu zawierzenia i odmawiały różaniec aby Papież wyszedł ze szpitala: tego samego dnia wieczorem, o godzinie 19.00, wbrew przewidywaniom lekarzy, Papież powrócił do Watykanu, aby spędzić tam Zielone Świątki.