lOrędzie fatimskie jest ściśle powiązane z Rosją. „Jeśli moje życzenia zostaną spełnione, Rosja nawróci się i zapanuje pokój”, powiedziała Matka Boża 13 lipca 1917 roku. W 1989 roku Biała Armia – po uzyskaniu zgody Biskupów z różnych krajów – zorganizowała peregrynację Matki Bożej Fatimskiej w krajach żyjących pod ciężkim jarzmem komunizmu. Po raz pierwszy, po 70 latach prześladowań, Maryja powróciła do swych ciężko doświadczonych dzieci, przyjmowana kobiercami z kwatów, biciem dzwonów, witana przez tłumy wiernych, pomimo że jej przybycie było ogłaszane zaledwie kilka godzin wcześniej…