Bułgaria 1990
Przybyliśmy do Sofii 27 lipca 1990 roku. Zbierając szczątkowe wiadomości udało nam się odtworzyć ówczesną sytuację polityczną: partia komunistyczna teraz nosi miano „socjalistycznej”, ale poza tym nic się nie zmieniło… Od dawna mówi się o wyborach prezydenckich, rewolucja wisi na włosku. Prosimy Matkę Bożą, aby dała się poznać na tej ziemi i aby przyczyniła się do wyboru Prezydenta, zgodnie z zamysłem Bożym…

Rumunia 1991
Z polecenia naszego biskupa Mario Peressina nawiązałem kontakt z Nuncjuszem Apostolskim, Jego Ekscelencją Johnem Bukowskim. Biała Armia wyrusza w podróż do Rumunii. Wszystko jest gotowe: 300 tysięcy różańców, 200 tysięcy obrazków Najświętszego Serca Jezusowego i Niepokalanego Serca Maryi, 200 tysięcy broszurek o różańcu w języku rumuńskim i węgierskim. W ostatnim momencie okazuje się, że nie ma autobusu…

Ukraina 1991
Było tak wiele trudności przy organizowaniu tej podróży, że mało z niej nie zrezygnowaliśmy. Wyjazd był czystym aktem wiary – lecz Boża Opatrzność wynagrodziła nam to niezliczonymi cudami łask. Naocznie przekonaliśmy się o tym, z jaką mocą Maryja zaczęła walkę z fałszywymi bożkami: w ślad za Jej przybyciem obalano pomniki Lenina…

 

 

 

Rosja 1992
Nasza ostatnia podróż do Rosji trwała ponad 40 dni i bardzo różniła się od poprzednich. Było w niej coś tajemniczego i dopiero z perspektywy czasu zrozumieliśmy, do jakiego celu przywiodły nas drogi Bożej Opatrzności: spotkaliśmy niezłomnych świadków wiary i powstało moskiewskie Radio Maryja.   

 

 

 

Białoruś 1993
Znaleźliśmy się na terenie Białorusi 4 października, w dniu Świętego Franciszka z Asyżu. W Moskwie rozlegały się strzały. Wraz z mieszkańcami tych ziem śledziliśmy kolejne fazy rozruchów. Dotarła do nas wiadomość, że Jelcyn zniósł straż honorową przy mauzoleum Lenina na Placu Czerwonym. Oto Matka Boża Fatimska przepędza bożków panoszących się na rosyjskiej ziemi…

Ukraina 1995
Ukraina 1996