Rola dzieci w Kościele

Ojciec Święty Benedykt XVI i dzieci

>Słowa Ojca Świętego Jana Pawła II więcej >>
Świadectwo J.E. Hnilicy więcej >>"Ja także liczę na modlitwy dzieci w intencji posługi, którą pełnię, a także na ich czynny udział w misji Kościoła". (ANIOŁ PAŃSKI, 6 stycznia 2006)

"Drogie dzieci!
(.) Widzę w was małych współpracowników w posłudze Papieża na rzecz Kościoła i świata: wspieracie mnie swoją modlitwą i zaangażowaniem w rozpowszechnianie Ewangelii (.).

(List do dzieci z Papieskiego Dzieła Dziecięctwa Misyjnego, odczytany w Wiedniu / Austria, dnia 10 września 2007).

 
   

^^ Torna su ^^ | Czym jest Biała Armia? |  | Akt zawierzenia Matce Bozej |  | Gniazda modlitwy |  | Pierwsza Komunia Święta |  | Bóg Ojciec | 
 | Obrona Życia |  | Peregrynatio Matce Bożej |  | Pomoc dla cierpiącej ludzkości |  | Biała Armia na świecie |  | Kontakt | 

 
©2007-2010 ARMATA BIANCA - TUTTI I DIRITTI RISERVATI