które On zechce Wam zesłać,
w akcie zadośćuczynienia za grzechy,
.którymi On jest obrażany i za nawrócenie grzeszników?>

(Fatima, 13 maja 1917)

Głównym celem Białej Armii jest zachęcenie dzieci, by poświęciły się Bogu przez Maryję. Dzięki temu dzieci znajdują bezpieczne schronienie w Sercu Boga Ojca i stają się aktywnymi narzędziami współodkupienia.

Osoby, kierujące do dzieci to zaproszenie, kontynuują dzieło, które Maryja rozpoczęła w Fatimie 13 maja 1917. Nie jest protagonistą, lecz narzędziem Maryi, które z pokorą przemawia do dzieci, użyczając Matce Bożej swego głosu.

Zaproszenie skierowane do dzieci, by poświęciły się Bogu, powoduje bezpośrednią interwencję Ducha Świętego. Kiedy dzieci mówią "tak", powtarza się jego ożywcze działanie, które dokonało się podczas Zwiastowania: kiedy Łucja, Franciszek i Hiacynta odpowiedzieli "tak" na zaproszenie Matki Bożej, "Ona rozłożyła po raz pierwszy ręce przekazując nam światło tak silne, jak gdyby odblask wychodzący z Jej rąk. To światło dotarło do naszego wnętrza, na najgłębszej głębi duszy i spowodowało, żeśmy się widzieli w Bogu" (Ze wspomnień Siostry Łucji).

Osoba, która będzie mówiła do dzieci, musi być świadoma sakralnego charakteru tego dzieła i powinna przygotować się duchowo, aby stać się posłusznym narzędziem Ducha Świętego i z pokorą i radością nieść dzieciom to przesłanie Światłości. Jej podstawowym zadaniem jest zatem własne uświęcenie i podjęcie pracy nad sobą:

  • Ofiarowanie się Bogu Ojcu i gotowość do życia według Jego Woli z Maryją i przez Maryję;
  • Cotygodniowa spowiedź lub co najmniej dwa razy w miesiącu;
  • Codzienna Msza Święta;
  • Codzienna Komunia Święta;
  • Odmawianie Różańca świętego - codziennie;
  • Adoracja Eucharystyczna  - codzienna, lub przynajmniej raz w tygodniu;
  • Czytanie duchowe i codzienne rozważanie Pisma Świętego i życia Świętych.

Podczas spotkania z dziećmi, opiekunowie trwają w modlitwie prosząc o wstawiennictwo Aniołów, aby dzieci słuchały z uwagą i aby przyjęły do swych serc zaproszenie Matki Bożej.