W roku 1988 Biała Armia postanowiła zrobić coś dla dzieci nienarodzonych i w tym celu we włoskim mieście Akwila powstał Ruch dla Życia Białej Armii. W maju tego samego roku został zorganizowany Tydzień dla Życia.