Biała Armia jest ruchem eklezjalnym. Głównym celem Białej Armii jest troska o życie duchowe dzieci poprzez akt poświęcenia się dzieci Bogu Ojcu przez Maryję, poprzez przygotowanie dzieci do Komunii Świętej w wieku używania rozumu i poprzez tworzenie grup modlitewnych dzieci zwanych Gniazdami Modlitwy. Działa także w obronie Życia i angażuje się w działalność misyjną, aby świat poznał Miłosierne Oblicze Boga Ojca

Czytaj więcej...

"Ojcze Euzebiuszu, wez moja bron z kieszeni". Ojciec Euzebiusz nie zrozumiał. Wtedy Ojciec Pio wyjął z kieszeni habitu koronkę  różańca. Duchowe dzieci Ojca Pio wiedziały dobrze  czym był dla niego różaniec. Cleonice Morcaldi pisze: „Tego wieczoru kiedy umarł, był na werandzie, tam gdzie zwykle. Z bronią w ręku.

Czytaj więcej...

Głęboko przeżywać i szerzyć – zwłaszcza wśród dzieci – poświęcenie się Bogu Ojcu w duchu Fatimy i Świętego Ludwika Marii Grignon de Monfort dla tryumfu Niepokalanego Serca Maryi w trwającym obecnie apokaliptycznym starciu ze złem

Czytaj więcej...

Każdy może należeć do Białej Armii. Każde dziecko i każdy kto jest gotów „stać się jak dziecko”. ("Jesli sie nie nawrócicie i nie staniecie sie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego" Mt 18,3). Trzeba tylko poświęcić się Bogu Ojcu bezwarunkowo przyjmując Jego Wolę i zawsze mówić Bogu „tak”. Jak Maryja.

Czytaj więcej...

Biała Armia zawsze pozostawała w ścisłej łączności z  Ojcem Świętym i z Władzami Kościoła. Razem ze Sługą Bożym Janem Pawłem II  dzieci z Białej Armii przeżyły wiele wspaniałych wydarzeń które naznaczyły koniec XX wieku i początek trzeciego tysiąclecia

Czytaj więcej...