Wskazówki praktyczne

Jak i gdzie zebrać dzieci

Nie chodzimy od klasy do klasy, lecz zbieramy dzieci w dużym pomieszczeniu, na sali gimnastycznej lub w kaplicy. Spotkanie odbywa się na podwórku tylko wówczas, gdy nie ma możliwości zebrania dzieci w jakimś pomieszczeniu. Dzieci ze szkoły podstawowej powinny być podzielone na grupy wiekowe, na przykład: klasa 1, 2 i 3 na jednym spotkaniu, a następnie klasy starsze 4,5,6 na drugim spotkaniu.
Dzieci przedszkolne i zerówka oddzielnie, organizuje się jedno lub więcej spotkań, maksymalnie 100 dzieci podczas spotkania.

Rozdawanie różańców i książeczek

Różańce należy rozdać dzieciom kiedy przychodzą na spotkanie, najlepiej będzie jeśli dzieci założą je sobie na szyję aby nie bawiły się nimi podczas spotkania. Mówimy dzieciom by wzięły różańce do ręki dopiero na zakończenie spotkania, kiedy odmawiamy modlitwę różańcową. Książeczki z tajemnicami różańcowymi należy rozdać, kiedy kapłan lub osoba prowadząca spotkanie kończy mówić, dopiero po dokonaniu aktu poświęcenia się Bogu, w przeciwnym razie dzieci będą roztargnione i zaczną przeglądać książeczki zamiast słuchać.

Rozmieszczenie dzieci

Dobrze, jeśli są miejsca siedzące. Jeśli nie, niech dzieci usiądą na ziemi lub niech się ustawią klasami. Najmłodsze dzieci powinny siedzieć z przodu, a z tyłu najstarsze.  W momencie, kiedy dzieci dokonują aktu poświęcenia się Bogu i mają wypowiedzieć swoje "tak", wszystkie powinny przyjąć postawę stojącą.

Od razu trzeba wychwycić dzieci niespokojne i oddzielić od pozostałych z pomocą opiekunów lub nauczycieli.
Czas spotkania

Każde spotkanie trwa około godziny i obejmuje:

1. Opowiadanie o wydarzeniach w Fatimie i zaproszenie do poświęcenia się Bogu. Pierwsza część nie powinna trwać dłużej niż dwadzieścia minut, inaczej najmłodsze dzieci przestaną uważać i nie powiedzą "tak" z właściwym zaangażowaniem.

2. Wyjaśnienie sposobu odmawiania różańca, odmawiamy tylko pierwszą tajemnicę z danego dnia, a dzieci kończą modlitwę indywidualnie.

3. Zachęta do drobnych wyrzeczeń szczególnie do nieoglądania telewizji i / lub zrezygnowania z gier komputerowych przynajmniej na tydzień, kierujemy do dzieci na koniec. Na zakończenie kapłan udziela błogosławieństwa unosząc figurę Matki Bożej i zachęca dzieci, by przesłały Jej całusa. Na zakończenie pieśń maryjna, wybrana spośród najbardziej znanych (należy wcześniej uzgodnić z nauczycielami, jaka to będzie pieść), tak, aby wszyscy mogli uczestniczyć w śpiewie i pożegnać Matkę Bożą oklaskami.  

Dobrze byłoby zostawić obrazki Matki Bożej, prosząc nauczycieli, by oprawili je w ramki i umieścili w klasach.

Na podstawie wieloletniego doświadczenia, kiedy dzieci są bardzo liczne, albo, kiedy przemawia się na dworze lub akustyka nie jest zbyt dobra, radzimy mówić zwięźle i krótko: można pominąć objawienia Anioła i / lub przykład z podarowanym różańcem, który podaje się, aby dzieci zrozumiały znaczenie aktu poświęcenia się Bogu.

Niemniej jednak należy zachować kolejność poruszanych tematów, tak jak zostało to przedstawione w tekście.

Ważne jest to, aby przyciągnąć uwagę dzieci, dlatego dobrze jest zadawać pytania, aby dzieci odpowiadały.

Przed każdym spotkaniem należy modlić się do swego Anioła Stróża i posłać go do Aniołów Stróżów dzieci, aby przygotowały ich umysły i serca na przyjęcie orędzia Matki Bożej.

Do wszystkich osób, które zechcą podjąć tę misję: Owocnej pracy! Dziękujcie Maryi za to, że wybrała was do tego apostolatu, który odznacza się największą prostotą, ale jest najskuteczniejszy. Odczujecie w duszy ogromną Siłę i Radość, która udzieli się wam za sprawą Ducha Świętego, dzięki dzieciom. W ten sposób Bóg Ojciec podziękuje wam za to, że pomogliście Mu zamieszkać w sercach dzieci. Z ich pomocą stoczy ostateczną walkę przeciwko odwiecznemu nieprzyjacielowi człowieka:

"Usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę
na przekór Twym przeciwnikom
 
Aby poskromić nieprzyjaciela i wroga. (Ps 8, 2-3)