Przemierzając kraje Europy Wschodniej w ramach Peregrynacji Matki Bożej, Biała Armia spotykała się z kapłanami zahartowanymi w wierze przez męczeństwo. Mieli mnóstwo zapału i energii, lecz było ich bardzo niewielu w stosunku do ogromu powierzonych im zadań. W jaki sposób im pomóc? Najlepszym rozwiązanie wydawało się umieszczenie nadajników radiowych, dzięki którym kapłani mogliby dotrzeć do jak największej liczby odbiorców…