- Komentarz Kardynała Gennariego  Kiedy ukazal sie Dekret "Quam Singulari", z polecenia Papieza Piusa X Kardynal Kazimierz Gennari, czlonek Swietej Kongregacji Sakramentów  opracowal Komentarz do Dekretu. Kardynal Gennari, jako pierwszy dal swiadectwo donioslosci tego Dekretu.

- Komentarz Mons. Domenico Jorio, Sekretarza Świętej Kongregacji Sakramentów, do Dekretu Quam Singulari (1928). W 1928 roku, osiemnaście lat po ukazaniu się Dekretu "Quam Singulari", za pontyfikatu Piusa XII, Cardynał Jorio, Sekretarz Świętej Kongregacji Sakramentów, powrócił do tematu, opracowując przejrzystą analizę, mającą na celu wyeliminowanie przeszkód w realizacji Dekretu.