Zachęcamy wszystkich wiernych do odmawiania modlitwy, zatwierdzonej przez Kościół. W ten sposób możemy dać tym dzieciom sposobność wysłowienia się w wymiarze ducha i miłości, jako że w swoim krótkim życiu ziemskim mogły wydać tylko „niemy krzyk” .