Biała Armia zawsze pozostawała w ścisłej łączności z  Ojcem Świętym i z Władzami Kościoła. Razem ze Sługą Bożym Janem Pawłem II  dzieci z Białej Armii przeżyły wiele wspaniałych wydarzeń które naznaczyły koniec XX wieku i początek trzeciego tysiąclecia

Incontro con il Santo Padre - 30 agosto 1980

Incontri con il Santo Padre - 3 dicembre 1980

Incontri con il Santo Padre - 8 aprile 1981

30 agosto 1980 3 dicembre 1980 8 aprile 1981
Udienza speciale 27 maggio 1989 Incontri con il Santo Padre - Udienza speciale 27 maggio 1989
Il Papa e Gorbaciov Udienza speciale 27 maggio 1989 Anni 1999 - 2002 - 2004

 

 

Biała Armia jest Eklezjalnym ruchem Świeckich uznanym nie tylko przez Arcybiskupa Akwili Mario Peressina, który przez ponad 15 lat sprawował opiekę nad jej działalnością, lecz także przez wielu Biskupów i Kardynałów z całego świata. W niektórych diecezjach Biała Armia uzyskała status kanoniczny prywatnego lub publicznego stowarzyszenia wiernych.

Zobacz galerię zdjęć:

Anni ottanta 1990 1991 1992
1993 1994 1995 1997
1998 1999 2000 2001
2002 2003 2004 2005
   
2006 2007