Biała Armia zawsze pozostawała w ścisłej łączności z  Ojcem Świętym i z Władzami Kościoła. Razem ze Sługą Bożym Janem Pawłem II  dzieci z Białej Armii przeżyły wiele wspaniałych wydarzeń które naznaczyły koniec XX wieku i początek trzeciego tysiąclecia

Incontro con il Santo Padre - 30 agosto 1980

Incontri con il Santo Padre - 3 dicembre 1980

Incontri con il Santo Padre - 8 aprile 1981

30 sierpnia 1980 3 grudnia 1980 08 kwietnia 1981
Udienza speciale 27 maggio 1989 Incontri con il Santo Padre - Udienza speciale 27 maggio 1989  
Papież i Gorbaczow Udienza speciale 27 maggio 1989  

 

 

Biała Armia jest Eklezjalnym ruchem Świeckich uznanym nie tylko przez Arcybiskupa Akwili Mario Peressina, który przez ponad 15 lat sprawował opiekę nad jej działalnością, lecz także przez wielu Biskupów i Kardynałów z całego świata. W niektórych diecezjach Biała Armia uzyskała status kanoniczny prywatnego lub publicznego stowarzyszenia wiernych.