Celem Białej Armii jest zachęcanie dzieci do ofiarowania się Bogu jak również do odmawiania Różańca, aby urzeczywistniła się obietnica Matki Bożej Fatimskiej: „Na koniec Moje Niepokalane Serce zatryumfuje. Przez pewien czas zapanuje pokój na świecie”. Lecz nie sposób mówić o pokoju pomijając szacunek dla życia. Matka Teresa z Kalkuty mówiła: „Życie jest najcenniejszym darem Bożym (…). Sądzę, że najwięszym niszczycielem pokoju jest dzisiaj aborcja. Jeśli przyjmujemy, że matka może zabić swoje własne dziecko, jak możemy powiedzieć innym ludziom, by nie pozabijali się nawzajem?”