Uśmiech Ojca Pio
"Radosnego dawce miluje Bóg". Jak pogodzić radość i cierpienie? Święty Ojciec Pio z Pietrelciny – człowiek, który bardziej niż ktokolwiek inny stał się wcieleniem cierpienia zjednoczonego z męką Pana Jezusa, „męża oswojonego z cierpieniem”, zawsze tryskał radością. Przejawiało się to nieustannie w jego słowach, przepojonych głębokim poczuciem humoru.