W porozumieniu z Przełożonymi Generalnymi Zakonu Kapucynów, Biała Armia w decydujący sposób przyczyniła się do założenia od podstaw Zakonu Kapucynów w Rumunii. Obecnie jest 60 zakonników rumuńskich, 15 już otrzymało święcenia kapłańskie. Mają cztery domy i sprawują opiekę nad Sankturarium Błogosławionego Jeremiasza Wołoskiego w Onesti.