"O Panie, nasz Boże, (.)
sprawiłeś, że [nawet] usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę,
na przekór Twym przeciwnikom,
aby poskromić nieprzyjaciela i wroga" (Psalm 8)

 

Dzieci ocalą świat" (Św. Ojciec Pio z Pietrelciny) Jan Paweł II, mówiąc o czasach współczesnych, powiedział, że "na świecie trwa straszliwa walka dobra ze złem". Jest to walka, która zaczęła się, kiedy nasi prarodzice przez grzech utracili swą królewską godność Dzieci Bożych i popadli w niewolę Szatana.

Starodawny Wąż, na przestrzeni milionów lat, osiągnął rozmiary ogromnego smoka o siedmiu głowach i dziesięciu rogach i ukształtował ludzi na swój obraz i podobieństwo, tak, że stali się nieprzyjaciółmi Boga i podeptali Dziesięć Przykazań i siedem cnót, które nadają człowiekowi godność królewską. Taka jest dzisiejsza ludzkość, która w miejscu Boga stawia własne "ja", nastawiona wyłącznie na pogoń za pieniędzmi i za przyjemnościami. Jej obrazem jest Babilon opisany w Księdze Apokalipsy (Ap 18,22 i następne).

Lecz gdy zgorszenie osiągnie swój szczyt, zstąpi na ziemię Jeruzalem niebieskie (Ap 21,2), które uciszy Babilon i zajmie jego miejsce: to Jezus powracający z Mocą Boga Ojca (Mt 24,30), aby nowe stworzenie stało się rzeczywistością - oto powstają nowe niebiosa i nowa ziemia - to znaczy nowa ludzkość od-rodzona w ciele i w duchu.

Nie będzie to proces bezbolesny, bo "szatan, świadom że mało ma czasu" będzie atakował ludzi, aby tak jak on "pałali wielkim gniewem" (Ap 12,12). Lecz "potomstwo Niewiasty" będzie z nim walczyło i odniesie zwycięstwo "dzięki krwi Baranka" - Eucharystii - ponieważ "dzięki słowu swojego świadectwa nie umiłowali dusz swych - aż do śmierci" (Ap 12,11). To znaczy, całkowicie ofiarowali się Bogu Ojcu, przyjmując Jego Wolę w akcie zawierzenia.

Eucharystia i akt poświęcenia się Bogu są cechami charakterystycznymi "zwycięzców" z Apokalipsy, których Święty Ludwik Maria Grignon de Monfort nazywa "apostołami czasów ostatecznych" , "piętą" Maryi, miażdżącą głowę węża.

Heroldami owych "zwycięzców" są pastuszkowie z Fatimy: "Tu ukazała się Niewiasta obleczona w słońce" (Ap 12) powiedział Papież Jan Paweł II 13 maja 2000 roku, w homilii wygłoszonej podczas beatyfikacji Franciszka i Hiacynty Marto. Tym samym ogłosił światu, że walka Niewiasty z wężem, zapowiedziana w Księdze Rodzaju, rozpoczęła się na ziemi kiedy Maryja ukazała się po raz pierwszy Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie, 13 maja 1917 roku.

Lucia, Francisco e Jacinta, Fatima 1917Dzieci fatimskie były ubogie, nie umiały nawet pisać ani czytać. Otrzymały pierwszą Komunię pijąc "Krew Baranka" z Kielicha, który podał im Święty Michał Archanioł. Kilka miesięcy później Najświętsza Maryja Panna poprosi pastuszków, by oddali swe życie Ojcu Niebieskiemu, to znaczy aby poświęcili się Mu za pokój na świecie i za nawrócenie grzeszników.

Dzieci odpowiedziały "tak". Maryja otworzyła swe ramiona, a z Jej rąk wyszły dwa promienie Światła, które przeniknęły do serc dzieci: "To światło wniknęło do naszego wnętrza - pisze Łucja dos Santos w swych "Wspomnieniach". "W tym Świetle był Bóg".

Kiedy dzieci powiedziały Maryi "tak", rozpoczęła się wspaniała historia Fatimy, "największego objawienia Ducha Świętego od czasów Pięćdziesiątnicy", jak powiedział Papież Pius XII. Ocalenie świata zależy od tego, w jaki sposób zostanie przyjęte zaproszenie Maryi, by ludzie poświęcili się Bogu Ojcu. To zaproszenie ogarnia cały świat i od tego, czy powiemy "tak", zależy urzeczywistnienie się na ziemi królestwa Miłości, o które Pan Jezus kazał nam prosić w modlitwie Ojcze Nasz: "Przyjdź Królestwo Twoje".

"Dzieci ocalą świat"

Trójce dzieci fatimskich, które przyjęły Jej zaproszenie, Matka Boża złożyła wielką obietnicę, abyśmy mogli przekonać się o doniosłości Jej przesłania. Powiedziała: Chi č come Dio?"(Dla was trojga) zachowam waszą Ojczyznę od zbliżającej się wojny światowej". W rzeczy samej, II Wojna Światowa oszczędziła Portugalię. Stało się tak dzięki szczodrobliwości Łucji, Franciszka i Hiacynty. Jest to dla nas ważne pouczenie, które można wyrazić prostym działaniem: jeśli dzięki trójce dzieci Maryja mogła ocalić cały kraj od zniszczenia, jakie niesie ze sobą wojna, dzięki milionom dzieci ocali cały świat, co Święty Ojciec Pio z Pietrelciny wielokrotnie zapowiedział w swych proroczych słowach "dzieci ocalą świat".

Armata BiancaBiała Armia jest wojskiem Maryi, złożonym z "maluczkich". Oni to, pod przywództwem swej Królowej, staną do walki i odniosą zwycięstwo na ziemi w ostatniej bitwie przeciwko złu, podobnie jak Archanioł Michał i jego wierni Aniołowi odnieśli zwycięstwo w Niebiosach (Ap 12,7 i następne). Dzieki nim "w końcu Niepokalane Serce Maryi zatryumfuje".