Dzieci są w samym sercu serca Bożego. "Aniolowie ich w niebie wpatruja sie zawsze w Oblicze Ojca Mego" (Mt 18,10). Pierwsze polecenie, jakie Pan Jezus kieruje do świętego Piotra dotyczy baranków, czyli małych jagniąt. Dopiero potem Pan Jezus mówi „Paś owce moje” (J 21,15). Zatem, Pan Jezus powierza Świętemu Piotrowi duchową troskę o dzieci.

Czytaj więcej...

10 sierpnia 1910 roku Papież Święty Pius X podpisał Dekret „Quam Singulari”, w którym ustalił, że dzieci powinny przyjmować Pierwszą Komunię Świętą w wieku siedmiu lat. 

Czytaj więcej...

- Komentarz Kardynała Gennariego  Kiedy ukazal sie Dekret "Quam Singulari", z polecenia Papieza Piusa X Kardynal Kazimierz Gennari, czlonek Swietej Kongregacji Sakramentów  opracowal Komentarz do Dekretu. Kardynal Gennari, jako pierwszy dal swiadectwo donioslosci tego Dekretu.

- Komentarz Mons. Domenico Jorio, Sekretarza Świętej Kongregacji Sakramentów, do Dekretu Quam Singulari (1928). W 1928 roku, osiemnaście lat po ukazaniu się Dekretu "Quam Singulari", za pontyfikatu Piusa XII, Cardynał Jorio, Sekretarz Świętej Kongregacji Sakramentów, powrócił do tematu, opracowując przejrzystą analizę, mającą na celu wyeliminowanie przeszkód w realizacji Dekretu.

Wszyscy następcy Świętego Piusa X potwierdzili wszystko, co powiedział na temat wczesnej Komunii Świętej dzieci.

    Ojciec Święty Benedykt XV     Ojciec Święty Pius XI
    Ojciec Święty Pius XII            Ojciec Święty Paweł VI
    Ojciec Święty Jan Paweł II

24 stycznia 2005 roku Prefekt watykańskiej Kongregacji do spraw Duchowieństwa, Kardynał Dario Castrillon Hoyos, w liście  ogłoszonym przez Dykasterium skierowanym do wszystkich Kapłanów świata z okazji Roku Eucharystii przypomina raz jeszcze, że  „należy troszczyć się przede wszystkim o dzieci, które są pierwszymi odbiorcami” Eucharystii 

"W kazdej epoce, a nade wszystko teraz, kiedy srodki masowego przekazu i otoczenie wywieraja na dzieci taki wplyw, ze dochodza one bardzo wczesnie do uzywania rozumu, (.) trzeba pamietac o slowach Pana Jezusa: "nie zabraniajcie im, pozwólcie dzieciom przychodzic do Mnie". Kardynal Nicolas de Jesus Lopez Rodriguez, Arcybiskup Metropolita z San Domingo, Prymas Ameryki (marzec 2007).

Jest w pełni zgodny z zaleceniami Świętego Piusa X: Kaonon 914:"Jest przede wszystkim obowiązkiem rodziców oraz tych, którzy ich zastępują, jak również proboszcza, troszczyć się, ażeby dzieci, po dojściu do używania rozumu, zostały odpowiednio przygotowane i jak najszybciej posiliły się tym Bożym pokarmem, po uprzedniej sakramentalnej spowiedzi”.

"Oto wiadomosci, które sa niezbedne, aby dziecko moglo przyjac Pierwsza Komunie Swieta".