Pomimo licznych represji, pochówki dzieci zabitych przez aborcję  odbywają się obecnie w wielu krajach na całym świecie. Na wielu cmentarzach umieszczona została kopia pomnika Matki Bożej, znajdującego się w Akwili.