Słowa Ojca Świętego Jana Pawła II


 

"Pomagajcie Kościołowi w jego misji " (Przemówienie skierowane do 10.000 dzieci z Białej Armii, 27 maja 1989)

Kochane dzieci! Należycie do szczególnego stowarzyszenia modlitwy i apostolatu, które nazywa się Biała Armia, ponieważ jest poświęcone Najświętszej Maryi Pannie. Dobrze znacie zobowiązania waszego stowarzyszenia: poświęcić się Bogu Ojcu i Maryi, podejmując się odmawiania Różańca, ze szczególną intencją wynagrodzenia i modlitwy za nawrócenie wielu ludzi. Zachęcam was, byście byli wierni temu zadaniu....więcej >>
 

 

 

"Szkoła Maryi " (Homilia wygłoszona w Fatimie, 13 maja 2000)

Homilia ta ukazuje całkowitą zgodność naszego spojrzenia z nauczaniem Ojca Świętego, który odwołuje się między innymi do Apokalipsy i ukazanego w niej obrazu Niewiasty obleczonej w słońce więcej >>
 

 

"Będziemy mieć apostołów pośród dzieci!" (Audiencja z 17 sierpnia 1994)

<(.) Miłość i szacunek Pana Jezusa do dzieci są światłem dla Kościoła, który naśladuje swego założyciela. Nie może przyjmować dzieci inaczej, jak On je przyjmował. (...).Kościół zachęca rodziców i wychowawców, by troszczyli się o formację dzieci do życia sakramentalnego, zwłaszcza, jeśli chodzi o sakrament pojednania i o uczestnictwo w Eucharystii. (.) "Będziemy mieli apostołów pośród dzieci">więcej >>
   

 

"Postanowiłem prosić was, drogie dzieci, ażebyście wzięły sobie do serca modlitwę o pokój " (List do dzieci 13 grudnia 1994)

"Jak ważne jest dziecko w oczach Pana Jezusa! (.) Prawdą jest, że Pan Jezus oraz Jego Matka wybierają często właśnie dzieci, ażeby powierzać im sprawy wielkiej wagi dla życia Kościoła i ludzkości. (.) Czeka bardzo na ich modlitwę. Jakże ogromną siłę ma modlitwa dziecka! (.) Postanowiłem prosić was, drogie dzieci, ażebyście wzięły sobie do serca modlitwę o pokój"więcej >>

 

Dzieci misjonarzami nowej ewangelizacji (Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański, niedziela 6 stycznia 2002)

"(.) Kościół w sposób szczególny powierza dziś zadanie ewangelizacji dzieciom".więcej >>