Ojciec Święty Benedykt XVI i dzieci

 

"Ja także liczę na modlitwy dzieci w intencji posługi, którą pełnię, a także na ich czynny udział w misji Kościoła".(ANIOŁ PAŃSKI, 6 stycznia 2006)

"Drogie dzieci!
(.) Widzę w was małych współpracowników w posłudze Papieża na rzecz Kościoła i świata: wspieracie mnie swoją modlitwą i zaangażowaniem w rozpowszechnianie Ewangelii (.).

(List do dzieci z Papieskiego Dzieła Dziecięctwa Misyjnego, odczytany w Wiedniu / Austria, dnia 10 września 2007).