Jego Świątobliwość Papież Jan Paweł II, 27 maja 1989 roku, skierował następujące słowa do 10.000 dzieci z Białej Armii zgromadzonych w Sali Nervi:

Kochane dziewczęta i chłopcy!

Bardzo się cieszę, że przybyliście tak licznie i jesteście tak radośni. Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie.

Należycie do szczególnego stowarzyszenia modlitwy i apostolatu, które nazywa się Biała Armia, ponieważ jest poświęcone Najświętszej Maryi Pannie.

Przybyliście z wielu miast włoskich, towarzyszą wam również księża Biskupi, do których - jak i do wszystkich tu zgromadzonych - kieruję moje braterskie pozdrowienie i wyrazy wdzięczności. Pozdrawiam również tych wszystkich, którzy zorganizowali to spotkanie, waszych rodziców i opiekunów.

Dziękuję przede wszystkim Bogu, który dał wam wielką i prostą wiarę, głęboką i pełną przekonania. Także i was tyczą się słowa Pana Jezusa: "Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie i nie przeszkadzajcie im, , do takich bowiem należy królestwo Boże" (Łk, 18,16)

Dobrze znacie zobowiązania waszego stowarzyszenia: poświęcić się Bogu Ojcu i Maryi, podejmując się odmawiania Różańca, ze szczególną intencją wynagrodzenia i modlitwy za nawrócenie wielu ludzi.

Zachęcam was, byście byli wierni temu zadaniu, łącząc modlitwę ze świadectwem dobroci. Świat potrzebuje waszej dobroci i waszej niewinności, aby odnaleźć drogę do Chrystusa i znaleźć wyjście z zagmatwanych ścieżek nędzy moralnej.

Kochane dziewczęta i chłopcy! Mówcie o wartości dobroci, z mocą szczodrobliwości i łaski, okazujcie Jezusowi Chrystusowi szlachetną przyjaźń. W dzisiejszych czasach ludzie bardzo potrzebują takiego przesłać, może nawet tęsknią za nim i pragną tego przesłania.

Bądźcie zatem wierni waszym zobowiązaniom modlitewnym i nabożeństwu do Najświętszej Maryi Panny. Dobrze wiecie o tym, że zaproszenie Matki Bożej skierowane do dzieci fatimskich w gruncie rzeczy zawiera się w słowach: "módlcie się, módlcie się wiele i składajcie ofiary za grzeszników".

Ja również chciałbym zostawić wam pamiątkę z dzisiejszego spotkania, i proszę was: bądźcie wierni spotkaniu z Jezusem Eucharystycznym, uczestnicząc z radością we Mszy Świętej w niedziele i święta. Pan Jezus zaprasza was w tym świątecznym dniu, chce byście byli blisko Jego Ofiary, pragnie jednoczyć się z wami w Komunii świętej.

Uczcie się od Pana Jezusa miłości bliźniego, szczodrobliwości wobec wszystkich, solidarności wobec tych, którzy cierpią, wobec tych, którzych was potrzebują.

Pomagajcie Kościołowi w jego misji Nauczania Prawdy. Wy również pomagajcie w głoszeniu wiary.

Możecie to czynić ucząc się Katechizmu, poznając Słowo Boże, odpowiadając z miłością na zaproszenie kierowane do was przez biskupów i kapłanów, którzy was prowadzą. Bądźcie skutecznymi apostołami Pana Jezus dla waszych przyjaciół i módlcie się za nich słowami modlitwy przekazanej dzieciom fatimskim: "Boże mój, wierzę w Ciebie, wielbię ufam i miłuję Cię. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, nie wielbią, nie ufają i Ciebie nie miłują!"

Niech Najświętsza Maryja Panna was chroni, wspomaga, niech da wam wytrwałość w zobowiązującym postanowieniu odmawiania Różańca. Niech towarzyszy wam moje Błogosławieństwo, którego wam udzielam, obejmując nim także wasze rodziny i waszych wychowawców!