Ojciec Święty Jan Paweł II wielokrotnie okazywał swoją wiarę w działanie Ducha Świętego w dzieciach:

„Będziemy mieć apostołów wśród dzieci”

«(…) L’amore e la stima di Gesù per i bambini sono una luce per la Chiesa, che imita il suo fondatore. Essa non può non accogliere i bambini come Lui li ha accolti (…). La presenza dei bambini nella Chiesa è un dono anche per noi adulti (…). Ciò che la Chiesa si sente impegnata a zelare è la formazione cristiana dei bambini, spesso non assicurata abbastanza. (…) Sotto l’aspetto psicologico e pedagogico, è noto che il bambino entra facilmente e volentieri nella preghiera, quando vi viene stimolato, come prova l’esperienza di tanti genitori, educatori, catechisti, amici. Su questi punti deve essere continuamente richiamata la responsabilità della famiglia e della scuola. La Chiesa esorta i genitori e gli educatori a curare la formazione dei piccoli alla vita sacramentale, specialmente al ricorso al sacramento del perdono e alla partecipazione alla celebrazione eucaristica. (…) In questa catechesi destinata all’”apostolato dei laici”, mi è spontaneo concludere con una espressione incisiva del mio predecessore San Pio X. Motivando l’anticipo dell’età della Prima Comunione, egli diceva: “Ci saranno dei santi tra i fanciulli”. I santi ci sono effettivamente stati. Ma noi possiamo oggi aggiungere: “Ci saranno degli apostoli tra i fanciulli”. Preghiamo perché questa previsione, questo auspicio si avveri sempre più, come si è avverato quello di San Pio X.» (Discorso tenuto all’udienza generale del 17 agosto 1994)


"Postanowiłem prosić was, drogie dzieci, ażebyście wzięły sobie do serca modlitwę o pokój"

- Drogie dzieci! (.)
Jak ważne jest dziecko w oczach Pana Jezusa! Można by wręcz powiedzieć, że Ewangelia jest głęboko przeniknięta prawdą o dziecku. Można by ją nawet w całości odczytywać jako Ewangelię dziecka". Co to znaczy: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego"? Czyż Pan Jezus nie stawia dziecka za wzór także ludziom dorosłym? Jest coś takiego w dziecku, co winno się odnaleźć we wszystkich ludziach, jeżeli mają wejść do królestwa niebieskiego. (.)
Dla iluż dzieci w dziejach Kościoła Eucharystia była źródłem duchowej siły, czasem wręcz bohaterskiej! (.) Prawdą jest, że Pan Jezus oraz Jego Matka wybierają często właśnie dzieci, ażeby powierzać im sprawy wielkiej wagi dla życia Kościoła i ludzkości. (.) Czeka bardzo na ich modlitwę. Jakże ogromną siłę ma modlitwa dziecka! Staje się ona czasem wzorem dla dorosłych: modlić się z prostotą i całkowitą ufnością, to znaczy zwracać się do Boga tak, jak czynią to dzieci. (.) Pragnę powierzyć waszej modlitwie, drodzy mali przyjaciele, nie tylko sprawy waszej rodziny, ale także wszystkich rodzin na świecie. I nie tylko to. Mam jeszcze wiele innych spraw, które chcę wam polecić. Papież liczy bardzo na wasze modlitwy. Musimy się razem wiele modlić, ażeby ludzkość, a żyje na ziemi wiele miliardów ludzi, stawała się coraz bardziej rodziną Bożą, ażeby mogła żyć w pokoju. (.) Postanowiłem prosić was, drogie dzieci, ażebyście wzięły sobie do serca modlitwę o pokój. Wiecie dobrze, że miłość i zgoda budują pokój, a nienawiść i przemoc go rujnują. Jesteście wrażliwe na miłość, a lękacie się wszelkiej nienawiści.
Dlatego Papież może liczyć na to, że spełnicie jego prośbę, że dołączycie się do jego modlitwy o pokój na świecie z takim samym zapałem, z jakim modlicie się o pokój i zgodę w waszych rodzinach.
(„List do dzieci” św. Jana Pawła II z 13 grudnia 1994 r., Pierwszy dokument papieski przeznaczony wyłącznie dla dzieci)

 

Dzisiejsze dzieci, nowi ewangelizatorzy

- «(…) Kościół w sposób szczególny powierza dziś dzieciom zadanie ewangelizowania. (…) Misyjne wsparcie dzieci jest bardzo cenne dla wielu misjonarzy, którzy, wierni posłannictwu Chrystusa, pracują na rzecz szerzenie Dobrej Nowiny aż po krańce ziemi. Nasze wdzięczne myśli kierują się do każdego z tych nieustraszonych ewangelizatorów, którym towarzyszy nieustanna pamięć o Panu. » (Anioł Pański w niedzielę 6 stycznia 2002 r.)