W Fatimie Najświętsza Maryja Panna zachęciła troje dzieci aby "Ofiarowaly sie Bogu" i aby „pocieszały serce Boga, który jest bardzo smutny”. Jest to dla nas zaskakującą nowością, ponieważ przywykliśmy do postrzegania Boga Ojca jako Wszechmogącego. Zdołaliśmy przyjąć Syna Bożego, który umarł na krzyżu, ale Bóg Ojciec, który jest smutny i potrzebuje pociechy z naszej strony - to dla nas absurd.

Oto wołanie, które dzisiaj staje się coraz częstsze na świecie: ludzie rozpoznają Boga jako Ojca. Czujemy się w obowiązku opublikować doniosłe orędzie, które Bóg Ojciec przekazał światu za pośrednictwem Matki Eugenii Elżbiety Ravasio. Po dziesięciu latach szczegółowych badań Kościół uznał autentyczność owego orędzia.

- Świadectwo Biskupa Grenoble, J.E. Aleksandra Caillot na podstawie raportu sporządzonego w czasie badania kanonicznego dotyczącego Matki Eugenii Elżbiety Ravasio.

 

- Kim jest Matka Eugenia.

 

- Orędzie Boga Ojca  w róznych jezykach               

W opracowaniu są tłumaczenia na język japoński

 

 

Matka Eugenia powierzyła artyście malarzowi namalowanie wizerunku Boga Ojca w takiej postaci, w jakiej Go widziała: o długich, czarnych włosach, ciemnych oczach, bez brody, z berłem i koroną złożoną  u stóp.

 

 

 

 

 

". wygrabilem z ziemi niewielki medalion z wizerunkiem Pana Jezusa, który po smierci wraca do Ojca. Ów medalion byl dla nas poczatkiem nowej duchowej drogi."

 

 

 

 

 

W krajach Europy Wschodniej wyrazem pobożności stały się ikony. Aby przesłanie Boga Ojca dotarło  w czytelny sposób do mieszkańców tego obszaru, Biała Armia zatroszczyła się namalowanie ikony Boga Ojca. Pani Lia Galdiolo, należąca do grona najbardziej cenionych współczesnych ikonografów podjęła się tego zadania. W ten sposób powstał wizerunek Boga Ojca według wizji Matki Eugenii, utrzymany w konwencji ikony.

Z całego świata docierają do nas podziękowania i niezliczone świadectwa ludzi, którzy po przeczytaniu Orędzia „odkryli” Oblicze Boga, który jest miłosiernym i czułym Ojcem

Ze świadectwa J. E. Aleksandra Caillot: „Przedmiot misji powierzonej Matce Eugenii jest precyzyjny i z doktrynalnego punktu widzenia wydaje mi się słuszny i stosowny. Przedmiot ścisły: poznać i czcić Boga Ojca, przede wszystkim przez ustanowienie specjalnego święta, o które proszony jest Kościół. Proces ustalił, że święto liturgiczne ku czci Boga Ojca mieściłoby się w zarysie całego katolickiego kultu, zgodnie z tradycyjnym duchem modlitwy katolickiej, … " 

Od roku 1980 mieszkańcy wielu miejsc na świecie wyrażają swą Miłość do Boga Ojca organizując całonocne czuwania modlitewne przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie. Modlitwa zaczyna się o godzinie 21 szóstego dnia każdego miesiąca uroczystym wystawieniem Pana Jezusa i trwa do godziny 7 dnia następnego. Tam, gdzie jest to możliwe na rozpoczęcie i na zakończenie czuwania odprawiana jest Msza Święta. Podczas czuwania odmawiany jest cały Różaniec a także Różaniec Boga Ojca. Intencją tej modlitwy jest aby Bóg Ojciec był znany, czczony i kochany przez wszystkich ludzi i aby jak najszybciej przyszło Jego Królestwo Miłości, o które już od 2000 lat prosimy odmawiając „Ojcze nasz”.

Ukraina. Zaporoże liczące około dwa miliony miejszkańców wybrane zostało przez Lenina jako wzorcowe miasto nowej, ateistycznej Rosji. Nie było tu nawet najmniejszej kapliczki. Biała Armia, na prośbę Biskupa Kamieńca Podolskiego, J.E. Jana Olszańskiego i proboszcza w Zaporożu, księdza Jana Sobiło, podjęła się sfinansowania budowy świątyni pod wezwaniem Boga Ojca Miłosierdzia, przeznaczonej zarówno dla wyznawców religii katolickiej jak i prawosławnej.

 

San Pietro della Genca (Assergi, Akwila – Włochy). Kilka osób należących do Białej Armii, podczas przechadzki w górach,natknęło się na jakąś ruderę. Dawny kościółek z walącym się dachem był wykorzystywany jako obora. Plebania była zupełnie zniszczona. Zachwyceni pięknem tego miejsca postanowili zrobić coś, aby przywrócić tym budowlom godność domu Bożego. Biała Armia postanowiła wziąć się do pracy.

 

Różaniec Boga Ojca, w pięciu etapach pozwala nam rozważać Miłosierdzie, które jest „potężniejsze niż zło, potężniejsze niż grzech i śmierć”. Przypomina, że człowiem może i powinien stać się narzędziem, przyczyniającym się do tryumfu Miłości Boga Ojca, mówiąc Bogu „tak” i włączając się przez to do kręgu Miłości trynitarnej, która sprawia, że „chwałą Boga jest człowiek żyjący”. Uczy nas przeżywać tajemnicę cierpienia, jako wielkiego daru, który pozwala nam świadczyć o miłości do Boga Ojca, przyczynia się do naszego uświęcenia i do zbawienia naszych braci ...